Byggelånsoppfølging

Byggelånsoppfølging

Långivere forlanger normalt en byggelånskontroll i forbindelse med at det ytes et kortsiktig lån (byggelån) i byggetiden. Utbetalingene (den økonomiske belastningen) i prosjektet må samsvare med de verdier som til enhver tid er tilført på eiendommen.

Kontrollen som Inspekta utfører har til hensikt å unngå «overbelastning» på eiendommen, kort og godt at det ikke faktureres for mer enn det som er tilført av verdier. Ved f.eks. problemer (insolvens) til leverandør er dette svært viktig.

Inspekta gjennomfører befaringer etter en gitt fremdrift, gjerne i forhold til betalingsintervaller.

Rapporten leveres på Inspekta sine standardiserte maler og rapporteres til byggherre og långiver normalt.