Forhåndsvurdering

Små og mellomstore investorer og utbyggere har ett behov for en forhåndstakst før prosjektet på noen måte kan realiseres. Forhåndsvurdering er ett produkt der vi går mye lengre, vi vurderer hele prosjektet fra å utarbeide tekniske beskrivelser, via verdivurderinger og frem til en komplett vurdering av prosjektet.

Det profesjonelle markedet:

Råd i forbindelse med investeringer er kjærkomment. Alt for mange byggmestere, mindre entreprenører og også private sammenslutninger har behov for hjelp og støtte i tidligfasen av prosjekter.
Inspekta er helt uten egeninteresse i selve utførelsen av prosjektet, og er opptatt av å gi objektive og uavhengige faglig funderte råd. Beslutningsgrunnlaget er godt faglig forankret uten skjulte motiver, dette bidrar til trygghet og sikring av dine investeringer.

Långivere og investorer

Långivere skal oppsøkes og få presentert dette produktet. Mål; Ikke gi forhåndstilsagn på prosjektet før denne vurderingen er foretatt.