Kjøperhjelp

Alt for mange opplever usikkerhet ved kjøp av bolig. Konfliktnivået for reklamasjoner etter boligkjøp er for høyt, og dette fører i mange tilfeller til at du som boligkjøper kan oppleve økonomiske og psykiske belastninger. Med en Inspekta takstmann er du i trygge hender.

Tidsnød

Ofte tvinges boligkjøpere til å ta forhastede beslutninger, ettersom det kan være kort tid fra visning til budrundene begynner å løpe. Dette medfører at du som boligkjøper får for liten tid til å kontrollere eiendommen på visningen. Som kjøper har du ofte bare en time på å kontrollere boligen, og ser som regel ikke boligen igjen før den dagen du skal overta.
Det finnes flere sjekklister som du kan laste ned fra nettet og ta med på visning. Flere av disse er bra, men man kommer i tidsnød.

Trygghet ved bruk av takstmann

Våre takstmenn bruker gjerne 3 timer på å kontrollere en bolig og har ofte flere tiårs erfaring. Inspekta-takstmannen tar utgangspunkt i vesentlige mer omfattende sjekklister enn det man kan lastet ned fra nettet. Du som kanskje er førstegangskjøper og har ofte for kort tid til å se etter «alt». Baserer man seg på sin egen tidsknappe vurdering og hiver seg inn i en opphetet budrunde, forstår vi godt at du mister nattesøvnene etter å ha kjøpt ny bolig.

Inspekta tilbyr deg som boligkjøper assistanse. Vi ønsker å komme på befaring av objektet sammen med deg (ikke på visning, der har vi ikke nok tid). Utgangspunktet for befaringen er en grundig teknisk undersøkelse sammen deg som kjøper.
I tillegg til at vi vurderer hele eiendommen grundig, så hjelper vi deg med å vurdere dine ønsker om eventuelle endringer og prissetter disse.
(Visste du at å flytte ett garderobeskap kan koste 30.000,- kr?).

Timing er viktig

For å foreta en slik befaring er vi avhengig av å komme inn FØR du legger inn bud på eiendommen. Inspekta er av den oppfatning at en slik kontroll kommer både selger og kjøper til gode, kjøper unngår overraskelser og selger unngår klager. Selv om våre meglervenner fraråder slike kontroller (uvisst av hvilken grunn) så anbefaler Inspekta sterkt denne typen kontroll.

Som kjøper får du også vårt bolighefte med på kjøpet, spesialtilpasset akkurat din bolig.