Komplett salgsdokumentasjon

Komplett salgsdokumentasjon

Å selge bolig er noe de fleste av oss gjør noen få ganger i livet, og boligeiers formuessituasjon henger ofte tett sammen med å eie egen bolig. I dag er det vanlig å bruke eiendomsmegler ved salg av egen bolig, da disse fremstår som dyktige selgere som ofte tilbyr et godt produkt for deg som skal selge bolig. Kostnadene ved å benytte disse tjenestene kan for mange fremstå som høye, derfor ser vi klare tendenser til at markedet blir oppmerksom på muligheten ved privat omsetning egen bolig. Her finnes det flere aktører som oppgjørsselskaper og advokater bistår med det formelle i eiendomstransaksjonen. Takstmannen har muligheter til å kunne bistå med innhenting av relevante eiendomsdokumenter, tekniske vurderinger og prisfastsetting.

Det private markedet

Om lag 17% av det totale markedet omsettes privat eller via advokater (dødsbo, skiftesaker mv.). Usikkerheter om hva slags papirer som er nødvendig (privatsalg) og kostnader ved innhenting av papirer er et stort usikkerhetsmoment.
Det finnes i dag flere nettbaserte løsninger for å selge bolig selv, men felles for mange av disse er at du er overlatt til deg selv i hele prosessen. For deg som boligselger kan dette oppleves som i overkant krevende.
Inspekta kan sammen med våre partnere, hjelpe selgere med å fremskaffe nødvendige eiendomsdokumenter, samt bistå med den tekniske vurderingen av boligen. Kvalitetssikring av dokumenter er en del av takstmannens kompetanse, fordi verdien av boligen ikke kan selges før alle opplysninger foreligger.

Kunnskap og uavhengighet

Takstmannen har inngående kunnskap om det byggetekniske og er dessuten uavhengig fagperson.
Inspekta er også helt uten egeninteresse i handelen noe som bidrar til trygghet for kundene, derfor gir vi deg et trygt alternativ om du velger å selge selv.