Konsekvensvurdering

Jeg har en plan ….
Mange har en plan, men er det teknisk, lovmessig og forskriftsmessig gjennomførbart?

Vi har flere tiår med erfaring, kontroller av bygningsmessige tiltak som er gjort i absolutt beste mening, men som ofte viser seg å by på tekniske, lovmessige og forskriftsmessige utfordringer. Dette kunne vært unngått om man brukte noen kroner på en konsekvensvurdering før man begynte.

Det private markedet (alle boligeiere, andelshavere og seksjonseiere)

Råd i forbindelse med tiltak på alt fra garasjer, uthus, hytter, eneboliger og leiligheter kan Inspekta hjelpe deg med. Vi har gode erfaringer med å gjøre grundige vurderinger på dette området, noe som gjør at man unngår overraskelser, slik at man unngår å ta hull i gulvet og på den måten ufrivillig åpne ned til naboen!

Bruksområder

En konsekvensvurdering kan brukes på alt som berører bygningen. Skal du bygge om baderommet, innrede loftet, innrede leilighet i kjelleren, bygge på garasjen eller skifte taktekking fra shingel til takstein mv.?
En konsekvensvurdering sparer deg for trøbbel i etterkant og underveis.