Tiltakshjelp

Nordmenn er i verdenstoppen når det gjelder oppussing. Selv om boligen i mange tilfeller ikke har behov for rehabilitering, ønsker de fleste å sette sitt personlige preg på boligen. Vi tilbringer mye tid i hjemmet, og da er det viktig å trives.
At oppussing er en folkehobby er nærliggende å hevde, omtrent halvparten av oss gjør alt oppussingsarbeidet selv, mens i underkant av en femtedel setter alt bort til håndverker. De yngre skrider til verket med ungdommelig pågangsmot og gjør mye selv, mens jo eldre man blir, jo mer overlates til håndverkere.

Mangelfull planlegging

Dessverre er det slik at mye av dette skjer ukontrollert og uten skikkelige forberedelser. Mange timer og kroner blir nedlagt i både tegninger og undersøkelser, ofte helt bortkastet dersom tiltaket blir stoppet i kommunen eller at det av byggtekniske grunner ikke lar seg gjennomføre.

Inspekta kan hjelpe deg med dette. Vi kjenner lover og regler godt og kan gi deg de tipsene du trenger. Tiltakshjelp tar utgangspunkt i en forundersøkelse som gir deg svar på sannsynligheten for at prosjektet ditt kan gjennomføres.

Det private markedet

Råd i forbindelse med til-, på- eller ombygging av uthus, hytter, eneboliger og leiligheter kan Inspekta bistå med. Vi har lang erfaring med å hjelpe deg som tiltakshaver, slik at man unngår å få en søknad i retur fra kommunen fordi tiltaket overskrider utnyttelsesgraden eksempelvis.
Vi vurderer alt fra reguleringsbestemmelser og planbestemmelser, kontrollerer ditt nåværende bygg og kan også gi deg tips om hva du bør, eller ikke bør gjøre i forhold til det planlagte tiltaket. Tekniske forhold på den eksisterende bygningen kan påvirke til om prosjektet lar seg gjennomføre.

Inspekta er helt uten egeninteresse i om dette lar seg gjennomføre. Ettersom vi ikke er utførende den utførende part, opptrer vi objektivt som gir deg råd basert på faglig. Dette bidrar til trygghet for kundene, derfor gir vi deg et trygt alternativ.

Långivere

For bank og finansinstitusjoner er det viktig å sikre at lånemidler forankres i reell tilført verdi i eiendommen. Dersom lånetilsagn på aktuelle tiltak ikke lar seg gjennomføre vil utlån, til formålet være befengt med høy risiko.
For å redusere risikoen vil det derfor være av stor betydning med en faglig fundert vurdering, som långiver vil få gjennom «Tiltakshjelp».