Energiattest

Alle boliger som skal selges eller leies ut skal være energimerket.Det er eier av boligen som har ansvaret for å gjennomføre energimerkingen. Hvis boligen markedsføres,skal det komme frem hvilken karakter boligen har fått. Energiattesten skal være en del av markedsføringen.

Eier skal legge frem energiattest for kjøper, før avtale om salg eller leie av boligen eller bygningen blir inngått. Energimerket viser bygningens energistandard og beregnes uavhengig av hvordan de som border bruker boligen.

Inspekta kan utføre energimerkingen for deg.