Branndokumentasjon

Dokumentasjon er en sentral del av virksomhetens systematiske sikkerhetsarbeid. Branndokumentasjon skal sikre riktig fokus på brannsikkerhet.
Elektronisk branndokumentasjon (e-bok) gir deg bedre oversikt og kontroll.

Rutiner, oppfølging, avvik, vedlikehold og service – eboksystemet sikrer varsling og forenkler brannvernansvarliges hverdag.
Eier kan for eksempel velge å gi tilgang til brannvesen, forsikringsselskaper og leverandører for forenklet drift og vedlikehold av eiendomsmassen.

Inspekta utarbeider branndokumentasjon og kan levere både i papir og i digital versjon. Innholdet i branndokumentasjonen avhenger av bygget, men skal inneholde:

  • Generelle opplysninger
  • bygnings- og branntekniske hoveddata (branntekniske tegninger, oversikt over tekniske brannverntiltak)
  • Organisering av det interne brannvernarbeidet (brukere/leietakere)
  • Øvelser og brannvernopplæring
  • Internkontroll
  • Eksternkontroll
  • Forutsetninger og begrensninger til bygget
  • Oversikt over bygningsmessige endringer
  • Brannfilosofi/prosjektering
  • Øvrige byggesaksdokumenter

Vi legger vekt på tilrettelegging slik at brannvernarbeidet kan følges opp på en best mulig og effektiv måte.