Facility Management

Facility Management er et tverrfaglig felt i hovedsak viet til vedlikehold og stell av kommersielle eller institusjonelle bygninger, som hoteller, feriesteder, skoler, kontorbygg, sportsarenaer ol. Tjenestene kan omfatte tilsyn og vedlikehold av strøm, avløp, lysanlegg, rengjøring, sikkerhet og lignende.

Mange gevinster

Ved gjennomføring av Facility Management for din bedrift skal dette prosjektet gi din bedrift:

  • forbedret arealutnyttelse.
  • reduserte eiendomskostnader pr ansatt.
  • forbedret kommunikasjon mellom avdelingene, bekreftet en effektivitetsforbedring og innførte en bedre ekstern og intern markering av bedriften.
  • bedre tilpasset leiekontrakt til bedriften.
  • større mulighet for videreutvikling innen strategisk asset og facility management.
  • målbare tall som viste økt produktivitet
  • forbedret støtte og oppmerksomhet til bedriftens langsiktige strategi.

Din «totalvaktmester»

Vi fungerer gjerne som Facility Manger og koordinerer og overvåker på en trygg, sikker og miljøvennlig måte, drift og vedlikehold av eiendommer på en kostnadseffektiv måte.

Menneskelige behov i fokus

Et viktig trekk ved Facility Management er at den tar hensyn til menneskelige behov i bruk av bygninger og andre konstruerte innretninger. Disse mykere faktorene utfyller hardere faktorer knyttet til vedlikehold og stell av tekniske installasjoner.