Forretningsførsel og administrativ forvaltning

Verdiskapende eiendomsforvaltning for eiere og leietakere i eiendommens livssyklus. Gjennom vår administrative forvaltning følger vi opp våre eiendommers leiekontrakter slik at både våre oppdragsgivere og deres leietakere føler seg godt ivaretatt.

  • Erverv gjennom nybygging eller kjøp.
  • Forvaltning, drift, vedlikehold, utvikling, service (FDVUS).
  • Rådgivning på vedlikehold som gir optimal effekt for eier.
  • Rådgivning på leietakerservice, kundetilfredshet, oppfølging av leietakere.
  • Bistand ved nye eierforhold.
  • Bistand styrearbeid.
  • Leietakeroppfølging.

God kundepleie med høy kundetilfredshet som resultat er et godt utgangspunkt ved reforhandling av en leiekontrakt. Gjennom vår administrative forvaltning vil både oppdragsgiver og leietaker kunne ha ett hovedkontaktpunkt inn mot Inspekta.