Kontraktsforvaltning

Gjennom vår kontraktsforvaltning kan vi blant annet tilby:

  • Avregning av felleskostnader og oppfølging av krav om indre vedlikehold iht. leiekontrakter etc.
  • Innkreving av husleie og felleskostnader.
  • Oppfølging av evt. mislighold.
  • Utarbeide leietakeroversikter med alle vesentlige kontraktsbetingelser.
  • Oppfølging av vedlikeholdsplikt hos leietakere.
  • Regulering av økonomiske betingelse iht. kontrakter.