Teknisk forvaltning

Vi ivaretar oppdragsgivers behov forbundet med drift- og vedlikehold av eiendommen, og tilbyr da blant annet:

  • Etablering av tilsynsrutiner og årsplaner for vaktmester/driftstekniker.
  • Etablering og oppfølging av drift- og serviceavtaler.
  • Innkjøp av andre fellestjenester til bygget.
  • Energioppfølging.
  • Tilstandsrapporter/vedlikeholdsplaner/budsjettering.
  • Administrasjon av vedlikeholdsarbeider.
  • Oppfølging av internkontroll og offentlige myndigheter.
  • Teknisk dokumentasjon/arkiv.