Tekniske tjenester

Vi har et solid teknisk fagmiljø og vi kan blant annet tilby:

Byggherreombud

 • Vi kan kle roller som byggherreombud i forbindelse med større vedlikeholdsarbeider, leietakerombygginger med mer.
 • Befaring ved overtagelse, oppfølging av garantier.

Tilstandskontroller

 • Teknisk due-diligence ifm. kjøp og salg av næringseiendommer.
 • Tilstandsanalyse basert på NS 3424 med tilhørende aktivitetsplaner.
 • Vedlikeholdsplanlegging basert på tilstandsanalyser på lengre og kortere sikt.
 • Årskostnadsanalyser.
 • Risikoanalyser med bakgrunn i internkontrollforskriftene knyttet til eiendom. Evt. styring av eksterne ressurser.
 • Energimerking

Teknisk vurdering

 • Vurdering av eiendommers tekniske potensial. I samspill med større team vurderes eiendommens totale utviklingspotensial.
 • Styring av eksterne tekniske rådgivere.

Teknisk tegning, arealberegning

 • Digitalisering av tegning, DAK. Strukturere tegninger i forvaltningsøyemed (brann, leietakere med mer.).
 • Kontroll og gjennomføring av arealberegninger på eiendommer, med evt. vurdering av sameieproblematikk.