Tilbakelevering av lokaler

Ofte uenighet om blant annet:

 • Omfanget av leietakers vedlikeholdsplikt.
 • Utgangspunktet er lokalenes stand ved innflytting.
 • Hva er håndverksmessig godt vedlikehold?
 • Hva betyr egentlig «slit og elde»?
 • Hvor ofte skal utskifting skje?
 • Hva er naglefast og hva må fjernes fra lokalene?
 • Er brannteknisk tilstand, rømningsveier etc. tilfredsstillende?

Inspekta bistår gjennom hele leieperioden:

 • Overtakelsesprotokoll for innflytting.
 • Med dokumentasjon (tilstand teknisk anlegg, bildet etc.)
 • Årlige befaringer av lokalene.
 • Status vedlikehold og behov for tiltak.
 • Endringer og tilpasninger av lokalene.
 • Behov/ønsker dokumenteres, avtale inngås.
 • Forhåndsbefaring av lokalene i god tid før tilbakelevering.
 • Avtale om nødvendige tiltak.
 • Protokoll ved tilbakelevering.
 • Med dokumentasjon (tilstand teknisk anlegg, bilder etc.)

Et typisk oppdrag for Inspekta kan være:

 • Ihht leiekontraktens bestemmelser om fraflytting.
 • Konstatere og beskrive status for manglende vedlikehold.
 • Kalkulere kostnaden til å oppgradere leieobjektet fra dagens tilstand til den tilstanden det burde ha vært i, dersom vedlikeholdet var i henhold til kontrakten.
 • Oversikt over hva som skal betraktes som naglefast og dermed følge basert på normal bransjestandard.
 • Fotodokumentasjon for dagens tilstand for anlegget, herunder tomten og bygget både innvendig og utvendig.
 • Foreta arealberegning.