Inspekta ble startet som en forening med formål om å bidra med nettverk, fellesskap, rådgiving og support til sine medlemmer. Representert ved personer med tung faglig spisskompetanse på hvert sitt fagfelt, satt sammen til en sterk gruppering innen bygg og eiendomsmarkedet.

Inspekta ble startet som en forening med formål om å bidra med nettverk, fellesskap, rådgiving og support til sine medlemmer. Representert ved personer med tung faglig spisskompetanse på hvert sitt fagfelt, satt sammen til en sterk gruppering innen bygg og eiendomsmarkedet.


Inspekta Holding AS
– eierselskap for å ivareta forretningsmessige initiativ knyttet til tjenesteproduksjon mot bygg og eiendomsmarkedet.


Inspekta Bolig AS
– tilbyr et stort produktspekter til boligmarkedet, både til kjøper, selger, eier og bygger som vil finne et utvalg av relevante produkter.


Inspekta Skade AS
– tilbyr markedet tjenester innen skadetaksering, håndtering av storskade, reklamasjoner samt bistand til forsikringsrelaterte kunder og privatmarkedet innen flere tjenesteområder.


Inspekta Prosjekt og Forvaltning AS
– konsulentselskap som vil bistå med alt fra byggherrerelatert prosjektstøtte til forvaltning av fast eiendom, samt en stor rekke med produkter og tjenester innenfor disse områdene.