Prosjektadministrasjon

Prosjektadministrasjon

Våre dyktige og erfarne medarbeidere tilbyr konsulenttjenester innen prosjekterings-, prosjekt- og byggeledelse, kvalitetskontroll, brann og sikkerhet, HMS med mer.

Vi legger stor vekt på resultat for oppdragsgiver og styrer prosjektet til avtalt kvalitet, budsjett og tid. Våre prosjekt- og byggeledere består av erfarne medarbeidere med høy faglig kompetanse som er oppdatert innenfor gjeldende lover og forskrifter. Vi er gode til å skape relasjoner og jobbe i team. Innen prosjektadministrasjon utfører vi:

Prosjektledelse

Prosjektleder (PL) er ansvarlig for prosjektstyring og ledelse av prosjektet. PL organiserer og administrerer byggherrens planer, HMS-ansvar, kontrollerer arkitekt, rådgivere og entreprenører sine ytelser i prosjektet; slik at prosjektet gjennomføres innenfor avtalte rammer.

Prosjekteringsledelse

Prosjekteringsleder (PGL) med ansvar for ledelse og koordinering av rådgivere og arkitekter.
I samarbeid med byggherre og prosjekteringsgruppen, fastlegge fremdrift og kvalitetsnivå (funksjonalitet og brukbarhet etc.) i prosjektet.

Byggeledelse

Byggeleder (BL) er byggherrens representant på byggeplassen med formål å sikre at prosjektmaterialets intensjoner og kvalitet realiseres og er i overensstemmelse med inngåtte avtaler.

Dette omfatter:

  • Løpende kontroll med arbeidets utførelse
  • Fremdrift og økonomi
  • Koordinering på byggeplassen
  • Teknisk/ økonomisk rapportering
  • Ferdigbefaring og overtagelse

Byggherreombud

Byggherreombud (BO) er byggherrens representant i totalentrepriser. I hovedsak skal BO sikre at prosjektmaterialets intensjoner og kvalitet realiseres og er i overensstemmelse med inngåtte avtaler.