Faser og beslutninger

Sentrale spørsmål og momenter i byggeprosjekter:

  • Hva har vi av egne ressurser?
  • Hvilke ressurser må leies inn, ARK, RIB, RIV osv. Hvordan kontraheres disse, konkurranse?
  • (BH) organisasjon med kort og rask beslutningsvei.
  • Prosjekt- og byggeledelse, må ha klare fullmakter, kjenne beskrivelse godt og ha
    endringskompetanse og erfaring.
  • Entrepriseform har STOR betydning for egen kompetanse og ressursbruk
  • Behandling av endringer krever kunnskap om kontraktsbestemmelser og gode rutiner

Inspekta har rådgivere som bistår deg som byggherre til å ta gode beslutninger gjennom alle faser i ditt byggeprosjekt. Ta kontakt for en uforpliktende samtale, så hjelper vi deg på rett spor.