Prosjekteringsledelse

Prosjekteringsleder (PGL) med ansvar for ledelse og koordinering av rådgivere og arkitekter.
I samarbeid med byggherre og prosjekteringsgruppen, fastlegge fremdrift og kvalitetsnivå (funksjonalitet og brukbarhet etc.) i prosjektet.

Prosjekteringslederens hovedoppgaver:

  • Utarbeidelse og etablering av prosjektrutiner for ulike bygg- og anleggsprosjekt
  • Planlegging og gjennomføring av prosjekt inkl. blant annet prosjektmøter.
  • Ledelse av tverrfaglige prosjektgrupper mtp fremdrift, økonomi og kvalitet
  • Ivareta rollen som blant annet SHA koordinator (KU/KP), prosjekteringsleder
  • Utforming av tilbud og rådgiverkontrakter og oppfølging/ledelse av rådgivningsoppdrag iht. kontrakter og avtaler.
  • Aktiv kundekontakt. Både i prosjekt og mot potensielle/tidligere kunder og samarbeidspartnere med tanke på markedsføring og mersalg av våre tjenester

Prosjekteringsledelse innebærer å lede prosjekteringsprosessen ved å styre riktig informasjon, til riktig person, til rett tid og med rett kvalitet. I tråd med kundens krav, behov og forventninger.

Våre prosjekteringsledere har betydelig erfaring og kompetanse fra ulike fagmiljøer innen bygg- og anleggsvirksomhet.