Inspekta Skade

INSPEKTA SKADE tilbyr tjenester innenfor følgende hovedområder;

  • Skadetaksering
  • Store skader
  • Reklamasjon
  • Forsikring

Inspekta Skade tilbyr forvaltning av leveranseforhold innenfor disse områdene overfor alle potensielle oppdragsgivere.

Våre kunder er typisk forsikringsselskaper, oppgjørselskaper, boligkjøper- og boligselgerforsikring, advokatkontorer, offentlige etater, stat, fylke og kommune, eiendomsbesittere og forbrukere.

Ingen oppdrag eller oppdragsgivere er for stor – og ingen er for liten.

Gjennom vårt partnernettverk tilbys tjenester i hele Norge.
Inspekta har ved sine partnere kapasitet til å håndtere store og omfattende oppdrag i hele Norge – alt levert innenfor avtalte leveransekrav.

Alle våre partnere er gjennom avtaleverk forpliktet til å følge INSPEKTA sine rutiner og kvalitetskrav.

I tillegg er kravene til utdanning og løpende faglig oppdatering veldig i INSPEKTA, vi har:

  • Høy faglig kompetanse – (også utover tradisjonelle taksttjenester)
  • Kvalitet fremfor kvantitet. Vi setter kunnskap, faglig integritet og etiske verdier først.
  • Tverrfaglighet og spisskompetanse – INSPEKTA består av flere fagmiljøer som samarbeider.

Alle våre produkter og tjenester er basert på meget lang og bred erfaring i bransjen, tidsriktige verktøy, gode rutiner som er tilpasset markedets behov og etterspørsel til enhver tid.

Alle tjenester kvalitetssikres etter bransjens og egne kvalitetssikringsrutiner.

Vi vil kunne tilby ett kontaktpunkt – sentralt og regionalt – som ivaretar all kvalitetssikring, lukking av avvik etc.

Vi tilbyr avtaler som gir kvalitet, trygghet og forutsigbarhet.