Bolig status rapport

Bolig status rapport

INSPEKTA lanserer et nytt produkt som er ment til å forebygge skader samt bistå i vurdering og planlegging av boligens vedlikehold.

INSPEKTA Boligstatus Rapport er en forenklet sjekk av din bolig. Populært sagt en «boligens EU-kontroll».

INSPEKTA takstmann vil foreta en enkel gjennomgang av boligen etter fastsatt instruks med faste sjekkpunkter og vurderingskriterier.

INSPEKTA takstmannen vil gi enkle råd om vedlikehold, behov for tiltak og tips om håndverkere.

Formålet med Boligstatus Rapport er å gi eier en oversikt over boligens tilstand og hva som bør gjøres av vedlikehold og tiltak på boligen for å unngå fremtidige store uforutsette utgifter. Forebygge skader samt gode råd om planlegging av vedlikehold.

Boligstatus Rapport vil gi forsikringsselskapet bedre oversikt over risiko, samt forsikringsobjektet i forhold til premiegrunnlag.

Boligstatus Rapport vil kunne benyttes ved forhandling av pris og rabatter på din boligforsikring.

Boligstatus Rapporten er forenklet tilstandskontroll som tilbys boligeiere som et første skritt i sin planlegging av boligens vedlikehold og forebygge skader. Rapporten er ikke for bruk i forbindelse med omsetning eller finansiering av boligen. Tredjeperson skal ikke vurdere sine avgjørelser på denne rapporten uten først å ha kontaktet undertegnede inspektør for nødvendig avklaring.

Rapporten bygger på en visuell gjennomgang av bygget supplert med enkle målinger og stikktakinger. Ingen destruktive inngrep.

I mange tilfeller vil Boligstatus Rapport avdekke behov for at det bør foretas en grundig Boligkontroll med Vedlikeholdsplan og kostander som danner grunnlag å budsjettere boligens vedlikeholdskostnader fremover.  Les mer om dette under Bolig.

Med en Boligstatus Rapport skaffer du deg et meget godt utgangspunkt for full kontroll på dine boligkostnader.