Eierskiftesaker

Ved kjøp av bolig viser det seg ofte at det oppstår tvister mellom selger og kjøper i etterkant av kjøpet.

INSPEKTA har lang erfaring med;

  • faglig bistand og tekniske vurderinger i eierskiftesaker.
  • eierskifteforsikring og bygningstekniske vurderinger ved eierskiftesaker i ledende norsk selskap innenfor eierskifteforsikring.
  • avhendingsloven og eierskifteforsikring, og de krav til dokumentasjon av tilstand for bygninger og eiendom som stilles i denne sammenheng.

God kompetanse innenfor lov og forskriftskrav og byggeskikk – nåværende og historisk – spesielt knyttet til arbeider på bestående byggverk. Kompetanse og erfaring med rehabiliteringsarbeider, vedlikehold og utbedring skader vil være viktig i denne type vurderinger.

INSPEKTA har erfaring fra samarbeid med advokater og jurister. Både i saksforberedelse og teknisk sakkyndig bistand.

INSPEKTA har erfaring som sakkyndig vitne i mange rettssaker i både tingretten og lagmannsretten.

 

Kort om eierskifte

Etter overtagelse oppdager kjøperen ofte feil og mangler ved eiendommen som ikke har fremkommet ved eiendomsoverdragelsen. Dette kan være skjulte feil og mangler som gjør at eiendommen må vurderes å være i en vesentlig dårligere stand enn man kunne forvente. Det kan også være at opplysninger om eiendommen er uriktige eller at opplysninger er holdt tilbake.

Dette reiser spørsmål om når man har krav på prisavslag og erstatning.

I praksis er selger pliktig til å levere kontraktsmessig vare. Boligen skal være slik kjøperen kan kreve ut i fra avtalen, kjøpsomstendighetene og lovens regler. Er den ikke det, har kjøper krav på reparasjonskostnadene i form av prisavslag og erstatning for utgifter i forbindelse med tvisten.

Det er viktig at en klage rettes mot eier eller dennes eierskifteforsikringsselskap så snart det oppdages en mangel. For sent innklagede mangler kan bli avvist.

Rettskraftige dommer i tvistesaker er blitt førende i forhold til om erstatningsklage tas til følge.
Høyesteretts praksis tilsier at erstatningskravet (utbedringskostnadene) totalt sett bør være større enn 6-8 % av salgssummen for å kunne være vesentlig etter avhendingsloven.
Ved vesentlighetsvurdering legges oftest reparasjonskostnadene til grunn.

Siste fra Høyesterett er at vesentlighetsvurderingen skal gjøres på de beregnede utbedringskostnadene – det vil si før avkortning for standardheving.