Forsikring

INSPEKTA har kompetanse og erfaring fra skadeforsikring og skadebehandling.

Flere av våre partnere har vært ansatt som i flere forsikringsselskaper og har lang erfaring med skadebehandling. Flere er tidligere autoriserte skadebehandlere brann / kombinert, bygning og løsøre. Privat og næring. Vi har lang erfaring med tolking av forsikringsvilkår og forsikringsavtaleloven. Vi har deltatt i interne klageorganer, felles forum og bransjekomiteer i norsk skadeforsikring.

INSPEKTA kjenner skadeforsikringsbransjen!

INSPEKTA kan bistå overfor forsingsselskaper med skadeoppgjør frem til utbetaling, risikovurdering spesielle bygningsobjekter og PML vurderinger.

INSPEKTA skadebehandling vil være en tjeneste som tilbys i forlengelse av en skadetakst eller som eget oppdrag.

INSPEKTA kan på grunnlag av dokumentasjon og informasjon i skadesaken og gjeldende vilkår for forsikringsavtalen foreta erstatningsavklaring og gjøre erstatningsutmåling eter gjeldende vilkår frem til utbetalingsbilag. Selve utbetalingen gjøres i selskapets systemer.

INSPEKTA kan gi bistand til skadelidt i tolking av forsikringsavtaler, forsikringsvilkår og vurdering av skadeoppgjør.

 

Bistand forsikringstaker

INSPEKTA kan bistå deg som forsikringstaker hvis du føler deg usikker når du har en forsikringsskade – eller du rett og slett ønsker en second opinion av skadesaken.

Vi kjenner forsikringsselskapene og er godt inne i de forskjellige vilkår.
Ofte kan det være vanskelig å tolke vilkårene.
Ofte blir man stilt overfor valg man er usikker på.

Vi kan bistå deg som forsikringstaker i vurdering av forsikringsvilkår, valg av oppgjørsform, oppgjørsberegning, samt valg av reparasjonsmetode og gjennomføring av denne.
Vi har mange års erfaring med forsikringsvilkår, skadebehandling og skadeoppgjørsprosesser innenfor brann/kombinert forsikring, privat og næring.

Noen ganger kan det være lett å føle seg litt usikker i en forsikringssak;

 • For de fleste er dette en førstegangsopplevelse og en dramatisk hendelse.
 • Du får mange velmenende råd av familie og venner, og ikke minst ute på nettet.
 • Du har lest og hørt om noen som har hatt dårlige opplevelser.
 • Det finnes mange grunner til å kunne bli noe usikker i en skadesak

I de aller fleste tilfeller får du den nødvendige tryggheten og hjelpen hos ditt forsikringsselskap.

Men noen ganger så får man av en eller annen grunn ikke den nødvendige opplevelsen av trygghet. Det kan være mange grunner til det, men når følelsen av usikkerhet og utrygghet først har satt seg, da kan det være fornuftig å søke råd hos en uavhengig og nøytral rådgiver.

En som nøytralt og uavhengig kan gå igjennom saken din, vurdere og gi deg råd om;

 • Har du fått den erstatningen du har krav på?
 • Er dine rettigheter etter forsikringsavtalen ivaretatt?
 • Er skadene vurdert riktig og er det valgt riktig reparasjonsmetode?
 • Skal du velge at forsikringsselskapet reparerer med sine egne samarbeidspartnere?
 • Skal du heller velge kontantoppgjør?
 • Er sanerings og reparasjonsarbeidene utført riktig og forsvarlig?
 • Hvilke rettigheter har jeg i forhold til reklamasjoner?
 • Hvilke rettigheter har jeg hvis det viser seg å dukke opp senskader?
 • Mange ønsker rett og slett en nøytral, uavhengig vurdering.

INSPEKTA kan bistå deg.