Reklamasjon

Reklamasjonstakst er aktuelt ved;

 • Bestående byggverk – Kjøp og salg av bolig (Avhendingsloven)
 • Nybygg (Budstadoppføringslova og håndverkertjeneste loven)

 

INSPEKTA har lang erfaring med reklamasjonstakster og eierskiftesaker.

INSPEKTA har egen kvalitetssikrede produkter og rapporter innenfor reklamasjonstakst.

 

Hva er en reklamasjonstakst?

En vurdering av feil / avvik / skader (forhold) som det reklameres på – for brukte og for nye boliger.

 • Ofte i forbindelse med et eierskifte for en eiendom.
 • En uavhengig teknisk vurdering av forholdet som det reklameres på.
 • Er det byggefeil, byggeskader eller avvik i forhold til et definert krav, et referansenivå?
 • Faktainnsamling og en vurdering av årsak og omfang.
 • En uavhengig vurdering av hva som kunne påregnes. (vurdering av all skriftlig dokumentasjon og synlighet)
 • En uavhengig vurdering av sannsynlig / forventet gjenværende brukstid av bygningsdelen uten de reklamerte forholdene.
 • En uavhengig vurdering av aktuelle bestemmelser i Plan- og bygningsloven og evt. andre aktuelle bestemmelser som berører forholdet.
 • En vurdering og beskrivelse av hva som må gjøres for å foreta den nødvendige utbedring av forholdet. Reparasjon av skaden.
 • Foreta en kalkyle for de nødvendige arbeider.

INSPEKTA har lang erfaring med bygningsskader og reklamasjoner.

Hva gjør takstmannen ved en reklamasjonstakst?

 • Foretar en objektiv vurdering av tekniske sider ved det / de reklamerte forhold.
 • Årsak og omfang – Faktainnsamling.
 • Gjennomgår gjeldende kontrakter (hva som er avtalt) og avklarer referansenivå.
 • Referansenivå er de gjeldende krav for bygget eller bygningsdelen.
 • For brukte bygg; Hva kunne forventes?
 • En gjennomgang av de opplysninger som er gitt om bygningsdeler det er reklamert på.
 • Forholdets synbarhet.
 • Vurdere forventet levetid for byggverk/bygningsdeler.
 • Reparasjonsbeskrivelse og beregning av reparasjonskostnader.
 • Takstmannen skal ikke foreta noen juridiske vurderinger.

«Lang erfaring med skader gjør klok»