Skjønn

INSPEKTA har partnere over hele landet som er erfarne skjønnsmenn innenfor forsikringsskadeskjønn. Både som skjønnsmenn oppnevnt av selskapet og som skjønnsmenn oppnevnt av skadelidte.

INSPEKTA har partnere som har erfaring fra norske skadeforsikringsselskaper med erfaring og kompetanse innenfor forsikringsvilkår og som kjenner regelverket ved bruk av skjønn som oppgjørsform meget godt.

 

Skjønn eller skadeskjønn benyttes ved større og omfattende bygningsskader. Oftest brukt ved brann og store vannskader. Denne oppgjørsformen står skrevet i forsikringsvilkårene.

Hvordan foregår et skjønn?

Skadelidte og forsikringsselskapet velger hver sin objektive takstmann/fagkyndig. Dette skal være personer som er bygningskyndig, har god kunnskap om bygningsskader og verdisetting av bygninger, samt at de skal kunne forsikringsvilkårene.

  • Takstmenn/fagkyndig, skadelidte og forsikringsselskapets representant møtes for «setting av skjønnet», gjennomgang av oppgaven osv.
  • Det foretas befaring i den skadde bygning, hvor skjønnsmenn/fagkyndig registrerer oppbygning og skade.
  • Skjønnsmennene lager et skjønnsdokument med beskrivelse av skadet bygning og verdiberegninger.

Forsikringstakers rettigheter:

Både forsikringsselskap og den som er rammet kan forlange skadeoppgjør ved bruk av skjønn.

Erfaringsmessig endrer boligbehovene seg og forsikringstaker ønsker ofte å gjøre store endringer. Det kan da være mest hensiktsmessig å fastsette skaden ved skjønn. Skadelidte får da et beløp til rådighet som kan brukes til å bygge opp ønsket bolig på skadestedet til samme formål.                   Fastsatt skjønnsbeløp vil utgjøre en «byggekonto» som skal benyttes til gjenoppbygging.

Skjønn anbefales som en fleksibel og korrekt måte å gjøre opp en skade på.