Spesielle skader

Ut over de tradisjonelle skadeartene vann og brann, har INSPEKTA kompetanse også innenfor de fleste andre typer skader;

 • Ansvars skader
 • Innbo og løsøre
 • Setningsskader
 • Sprengningsskader
 • Miljøskader / oljeskader / forurensningsskader
 • MIL (Maskin, Inventar og Løsøre)
 • Sopp og råteskader
 • Insektskader
 • Inneklima og innemiljø
 • Elektro
 • VVS
 • Andre skader

INSPEKTA har partnere over hele landet med spesial- og spisskompetanse innenfor flere fagområder. Ved spesielle skader vil ofte ikke lokal tilhørighet kunne oppnås, men alle våre partnere vil kunne reise til skadesteder i hele Norge.

Ved denne type skader vil spesial- og spisskompetanse og erfaring være av avgjørende betydning for riktig vurdering og håndtering av skaden. Reiskostander vil innenfor denne type skader bli underordnet. Ofte er mange av denne typer skader både omfattende, høye kostnader og konfliktskapende.

I mange av disse skadene vil lokal faktainnsamling og dokumentasjon i kombinasjon med sentral vurdering være en meget god løsning.

Som ved all skadehåndtering er riktig faktagrunnlag, dokumentasjon og vurderinger avgjørende for at både kunde og selskap skal få en korrekt vurdering og en det blir fastsatt riktig erstatning etter gjeldende vilkår for avtalen.

INSPEKTA har partnere som har lang erfaring fra norske skadeforsikringsselskaper med erfaring og kompetanse innenfor forsikringsvilkår og erstatningsutmåling.