Store skader

INSPEKTA er spesialister på og har partnere med lang erfaring innenfor prosjekt- og byggeledelse store skader.
INSPEKTA dekker hele landet og har partnere og team med høy kompetanse og lang erfaring.

INSPEKTA har utarbeidet en egen arbeidsmal for store skader og et kvalitetssikrings system som gir oppdragsgiver og alle berørte parter den nødvendige trygghet i hele skadeprosessen.

INSPEKTA tilbyr alltid bistand fra to stk. takstmenn i en skadesak. I alle store skader vil INSPEKTA bistå med en sentral ressursperson og en lokal partner. Det vil være den lokale kvalifiserte partneren som har hovedansvaret og vil være hovedkontaktperson overfor oppdragsgiver i skadesaken. Den sentrale ressurspersonen vil kvalitetssikre hele prosessen og delta spesielt ved viktige veivalg i startfasen. Men også ved ulike milepæler i skadesaken.

INSPEKTA har utviklet et konsept «1 skade – 2 takstmenn»
Ved komplekse og svært store skader vil det være 2 stk. takstmenn på skadesaken gjennom hele prosessen. En med hovedansvar og en som bistår i rekonstruksjon, beskrivelser, tilbudsvurderinger og i oppfølgingen. På denne måten sikres at det alltid er en person tilstede som kjenner skadesaken i detalj, samt at kvalitetssikringen gjennom hele prosessen blir vesentlig bedre enn ved kun en takstmann. Bedre kvalitetssikring i rekonstruksjon og beskrivelser, og det vil alltid være mer enn en person som kjenner saken gjennom hele skadeprosessen. Dette bidrar til en ekstra god trygghet for alle parter i en ofte vanskelig prosess. INSPEKTA kaller dett konseptet «1 skade – 2 takstmenn»

INSPEKTA bistår i alle faser i skadeprosessen ved store skader. Oppdragsgivers ønsker og valg av oppgjørsform gir rammene for vår deltakelse i den enkelte skadesak.
Svært ofte i denne type skadesaker vil takstmannen bli brukt til å koordinere utbedringen av skaden etter at kontrakt er inngått med entreprenør / håndverkere.

En slik oppfølging og prosjektledelse av skadereparasjonen kan inneholde disse elementene:

 • Sikring av skadestedet, førstehjelpstiltak
 • Vurdering av beboelighet.
 • Vurdering av markedsleie og husleietapsberegning
 • Rekonstruksjon av skadet bygning.
 • Vurdering av dokumentasjon i kommunens byggesaksmappe.
 • Vurdering av Plan- og bygningslovens bestemmelser og påbud.
 • Utarbeidelse av tilbudsdokumenter og gjennomføre kontraheringer
 • Økonomiske avsetninger og prosjektregnskap
 • Fremdriftskontroll og endringshåndtering i prosjektet
 • Byggemøter og statusrapporter
 • Regressutredning